11.12.2023 – Przekazanie umundurowań

👩‍🚒Przekazanie umundurowań👩‍🚒
W Woli Rzędzińskiej 11.12.2023 r. odbyło się wręczenie sprzętu wszystkim jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Tarnów oraz otwarcie po remoncie kuchni w miejscowej remizie OSP.
W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele wszystkich dziewięciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Tarnów na czele z
🚨Prezes Gminnych Jednostek Katarzyną Biel oraz
🚨Komendantem Gminnym Danielem Gniewkiem,
🚨Wójt Grzegorz Kozioł,
🚨Wicemarszałek Józef Gawron,
🚨Radna wojewódzka Anna Mikosz,
🚨Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Gładysz,
🚨Przewodnicząca Rady Gminy Tarnów Wiesława Mitera,
🚨Radni gminni Stanisław Sarad, Henryk Solak, Mieczysław Nytko, Piotr Rybski oraz
🚨Sołtys Woli Rzędzińskiej II Tadeusz Stach.
Wszystkie jednostki OSP z terenu gminy otrzymały komplety odzieży specjalistycznej – ubrania ochronne dwuczęściowe ze spodniami i ciężkimi kurtkami. Sprzęt zakupiono ze środków pozyskanych z Województwa Małopolskiego, środków Gminy Tarnów oraz ze środków własnych poszczególnych jednostek OSP.
Ponadto, do naszej jednostki trafił sprzęt zakupiony z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Gminy Tarnów, Krajowego Systemu Ratowniczno-Gaśniczego (KG PSP), Urzędu Gminy Tarnów oraz własnych środków jednostki. Dzięki tym środkom dodatkowo pozyskaliśmy 4 kpl. ubrania specjalnego nomex, 4 kpl. ubrania koszarowego, 4 sztuki czapeczek, 4 pary rękawic oraz 4 sztuki hełmu.
W imieniu jednostki umundurowanie odbierali: Prezes dh Katarzyna Biel, naczelnik dh Dariusz Damian oraz dh Dariusz Biel