Próbna ewakuacja CKiW OHP w Tarnowie 17.11.2021

W dniu dzisiejszym tj. 17 listopada 2021 w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie jednostka nasza przeprowadziła próbną ewakuację uczniów i pracowników. W ewakuacji brali udział pracownicy oraz młodzież Centrum w Tarnowie, Centrum Edukacji i Pracy OHP w Tarnowie, Tarnowskiej Szkoły Wyższej oraz Zespół Szkół Niepublicznych w Tarnowie. Po sygnale dźwiękowym pracownicy oraz młodzież opuścili budynek i udali się na miejsce zbiórki.
W tym czasie strażacy naszej jednostki sprawdzili budynki pod kątem przestrzegania procedur i zachowania wszystkich środków bezpieczeństwa w razie ewakuacji.
Przeprowadzona akcja, była potwierdzeniem gotowości załogi, oraz uczniów jak zachować się w sytuacji zagrożenia.
Nad wszystkim czuwał Dyrektor CKiW w Tarnowie Mariusz Haba, który na co dzień działa w naszej jednostce.
Serdecznie dziękujemy za zaproszenie oraz owocną współpracę.