Kontakt

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA Zgłobice
ul. Zgłobicka 12,  33-113 Zgłobice

e-mail: ospzglobice@o2.pl
KRS: 0000261941

NIP: 993-00-62-827

REGON: 850450311

Nr konta: ING Bank Śląski O/Tarnów 68 1050 1562 1000 0023 1657 0593

Jednostka jest włączona w Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG), który  stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.