01.12.2023 – Biesiada strażacka

 👩‍🚒Biesiada strażacka
W piątkowe popołudnie 1 grudnia bieżącego roku w Domu Kultury w Radlnej odbyło się spotkanie strażaków-ochotników z wszystkich 9 jednostek OSP z terenu Gminy Tarnów.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu. W trakcie spotkania podsumowano działania jednostek w kończącym się roku, dyskutowano o planach na rok 2024 – w tym potrzebach i zadaniach stojącymi przed ochotnikami. Dużo zagadnień poświęcono rozwijaniu młodzieżowych drużyn pożarniczych, które powstały w każdej jednostce OSP w gminie.
🤝Spotkanie było okazją do złożenia Druhnom i Druhom podziękowań za ich codzienną pracę na rzecz mieszkańców naszej gminy, co uczynili obecni przedstawiciele samorządu:
🔴 Wójt Gminy Tarnów Grzegorz Kozioł,
🔴 Zastępca Wójta Sławomir Wojtasik,
🔴 Przewodnicząca Rady Gminy Tarnów Wiesława Mitera,
🔴 Wiceprzewodnicząca i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tarnowie Katarzyna Biel, a także radni:
🔵 Grzegorz Drwal,
🔵 Mieczysław Kłósek,
🔵 Piotr Rybski,
🔵 Jan Skórka,
🔵 Zbigniew Gniewek,
🔵 Mieczysław Nytko,
🔵 Andrzej Sępek.
Za wsparcie w organizacji wydarzeń kulturalnych podziękowała ochotnikom zastępca dyrektora CKiB GT Ewa Kubisztal.
W wydarzeniu udział wzięli również:
🟣 Poseł Anna Pieczarka,
🟣 Członek Zarządu Powiatu Tomasz Stelmach, 🟣 Dyrektor PCPR Anna Górska.
👩‍🚒