02.10.2023 Zakup umundurowania

👩‍🚒Zakup umundurowania zrealizowany👩‍🚒
Środki na realizacji zadania pn: „Bezpieczny strażak”. Zadanie zrealizowano w ramach “Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych”.
Pozyskano również środki z:
✅Dotacja z NFOŚiGW / WFOŚiGW w kwocie 8 994,81 zł
✅Dotacja z KG PSP w kwocie 3 990,00 zł
✅Dotację z Gminy Tarnów w kwocie 4 560,00 zł
✅Pozostałą część w kwocie 6 855,19 jednostka pokryła z własnych środków.
Całość zadania to 24 400,00 zł
Z pozyskanych środków zakupiono:
✅4 sztuki rękawic specjalnych
✅4 sztuki hełmów strażackich
✅4 sztuki ubrań koszarowych
✅4 kpl ubrań specjalnych
Ponadto pozyskaliśmy środki z:
✅Urzędu Małopolskiego Województwa Małopolskiego w kwocie 1 111,00 zł
✅Urząd Gminy Tarnów 1 500,00 zł
✅ środki własne 1 139,00 zł
Z pozyskanych środków zakupiliśmy ubranie specjalne.
Dziękujemy za otrzymane wsparcie.