Szkolenie druhów

W piątek tj. 23.04.2021 korzystając z okazji, iż na dniu gospodarczym zjawiło się kilka osób postanowiono przeprowadzić ćwiczenia. Najpierw teoretycznie przedstawiono nowe metody gaszenia wewnętrznych pożarów, a później zastosowanie praktyczne. Przy okazji ćwiczeń przeszkolono obecnych kierowców z motopompy na nowym samochodzie.
Podjęto decyzję, iż w miarę możliwości ćwiczenia będą odbywały się sukcesywnie o czym druhowie zostaną poinformowani.
Mamy również nadzieję, że poprawiająca się sytuacja związana z epidemią pozwoli nam zacząć ćwiczenia z młodzieżową drużyną pożarniczą. Bo wiemy że nie mogą się już doczekać.