Jest promesa na nowy samochód dla OSP

Możemy rozpocząć procedury związane z zakupem nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zgłobice. W dniu dzisiejszym wspólnie z druhem Pawłem Strzesak oraz z-cą Wójta Gminy Tarnów odebraliśmy w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie promesę na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Zgłobice.
Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego to montaż finansowy kilku instytucji. Zakłady ubezpieczeniowe zadeklarowały przekazanie 200 tysięcy złotych na ten cel, Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 380 tysięcy złotych, Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy – 50 tysięcy złotych, Fundusz Orlen – 50 tysięcy złotych, środki własne gminy Tarnów – 130 tysięcy. Kilkanaście tysięcy złotych dołożyli także strażacy i Starostwo Powiatowe w Tarnowie. Możliwe jest ponadto wsparcie Urzędu Marszałkowskiego, wniosek Urzędu Gminy Tarnów jest właśnie rozpatrywany.
Z tego miejsca serdecznie dziękuję poseł Annie Pieczarka i władzom gminy Tarnów za wsparcie bo to dzięki ich pomocy starania zakończyły się sukcesem.
W uroczystym apelu udział wzięli m.in Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Poseł Józefa Szczórek-Żelazko, Barbara Bartuś, Anna Paluch, Vice Marszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółką, Małopolski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Piotr Filipek, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Małopolsce i poseł na Sejm RP Edward Siarka, Prezes WFOŚiGW w Krakowie Kazimierz Koprowski jak również włodarze gmin i samorządowcy.